Za projektom Merdidian: New World stojí jeden človek. Má ísť o klasickú RTS stratégiu akú poznáme z minulosti, len v krajšom obale. Hra vyzerá sľubne a môžete sa o tom presvedčíť aj v priloženom videu.