Ako už určite viete či neviete, minulý týždeň bol Diablo 3 aukčný dom v režime offline. Teraz je už v statuse online po podrobnom audite všetkých transakcií od updatu 1.0.8. Tento patch bol však chybný a obsahoval bug v podobe duplikovania zlata. Niektorý hráči tak mali možnosť získať niekoľko biliónov zlata iba tak zadarmo. Blizzard sa rozhodol netrestať všetkých hráčov tým že by serveri uviedli do stavu pred aktualizáciou ale namiesto toho uskutočnili audit, kde skontrolovali všetky transakcie. Podali sa im odhaliť, že bug vo svoj prospech využilo 415 hráčov.

Diablo 3 auction houseIch obchodné činnosti boli preto pozastavené a zrušené. V závislosti na tom do akej miery bug hráči zneužili či pomáhali na zneužívaní tejto chyby vo svoj prospech im budú ich účty pozastavené úplne bannom alebo vrátené do stavu pred chybou. Zatiaľ sa z hry podarilo odstrániť 85% duplicitného zlata.

Je zaujímavé ako princípy zo skutočného sveta fungujú aj v tom virtuálnom, ak totiž zneužíva chybu v zákone nejaká korporácia a zarobí tak bilióny, je to iba „nedorozumenie“ ale ak takého nedorozumenia sa dopustí obyčajný človek, je potrestaný!