Od dnes už aukčná sieň končí a spolu sňou všetky prebiehajúce aukcie. Predmety v aukcii sa vrátia majiteľovi alebo sa transakcie dokončia a predajú sa tomu kto ponúka za predmet najviac. Tak sa momentálne postupne vyčistí.

Celá aukčná sieň bude od 24. Júna úplne neprístupná. Do toho času majú možnosť užívatelia dokončiť transakcie či svoje predmety stiahnuť z aukcie. Úšpešné trasakcie budú do tohto dátumu spracované štandardne.

Blizzard sa rozhodol ukončiť túto časť Diablo 3 titulu, hlavne koli tomu aby hráči nehrali hru len kvôli získaniu predmetov, zbraní a brnenia a potom to predávali za reálne peniaze. To nebol primárny cieľ hry a preto auction house končí.